RECHTSGEBIEDEN

Hieronder vindt u de rechtsgebieden waar De Waal Advocaten zich mee bezig houdt.

Als u een woning of bedrijfsruimte huurt of verhuurt, heeft u te maken met een huurovereenkomst. Dit juridische document kan tot veel vragen of discussies leiden.

Als verhuurder doet u er bijvoorbeeld goed aan uw huurovereenkomst door een professional te laten opstellen, of op zijn minst te laten beoordelen voordat u tot ondertekening overgaat. De meeste huurovereenkomsten gelden voor langere periodes. Dan wilt u niet aan afspraken vastzitten die nadelig blijken te zijn. Ook indien er een geschil ontstaat over de betaling van de huur, gebreken of het gebruik van het gehuurde is een goede advocaat onmisbaar. Bovendien gaat de bescherming van de huurder in ons wetssysteem vrij ver. Een huurder kan over het algemeen met een opzegtermijn van één maand de huur opzeggen. Voor een verhuurder is dit niet zo makkelijk.

De procedure om tot beëindiging van de huurovereenkomst te komen is voor de verhuurder soms erg ingewikkeld. Er zijn specifieke wettelijke opzeggingsgronden bepaald. Uitsluitend in deze gevallen mag de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. De huurder moet dan wel met de opzegging instemmen. Doet de huurder dit niet, dan zal de verhuurder zich alsnog tot de rechter moeten wenden om de huurovereenkomst te laten beëindigen. In sommige gevallen verdient een gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst daarom de voorkeur ten opzichte van een opzegging.

Voor meer informatie of begeleiding bij het aangaan of beëindigen van een huurovereenkomst kunt u vrijblijvend contact opnemen.

De Waal Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij als er arbeidsrechtelijke vragen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict of vragen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. In beide gevallen begeleiden wij u graag. Voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst kunt u eveneens bij ons terecht.

Naast een verstoorde arbeidsverhouding zijn er andere redenen waardoor een van partijen het dienstverband niet wenst voort te zetten. Laat u goed adviseren welke weg naar ontslag voor u het meest passend is. Wij voorzien u graag van meer informatie over ontslag via het UWV. Indien u als werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid het dienstverband met de werknemer wenst te beëindigen, dan dient u hiervoor namelijk toestemming te vragen bij UWV. Nadat een werkgever deze procedure heeft gestart door de aanvraag te doen, heeft de werknemer het recht zich te verweren. Ook op dit punt kunt u zich door ons laten bijstaan.

Wanneer aan de kantonrechter moet worden gevraagd om een arbeidsovereenkomst te ontbinden is een goede dossieropbouw van groot en vaak doorslaggevend belang. Een werknemer kan uiteraard het dienstverband schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Daarbij kan het verstandig zijn juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld indien er een non-concurrentiebeding of relatiebeding van toepassing is. Maar ook bij arbeidsongeschikt kunt u niet zonder gevolgen uw arbeidsovereenkomst opzeggen.

Tot slot is het van belang te benoemen dat het vaak de voorkeur verdient een dienstverband te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst.  Op deze manier rondt u over en weer op goede wijze het dienstverband af.

Een goed contract is de basis van iedere rechtsverhouding. Het is beter om afspraken te maken wanneer u op goede voet met elkaar staat, dan op het moment dat er een geschil is. Bovendien is de kans op een geschil kleiner als de verhoudingen en afspraken duidelijk zijn weergegeven. Ons kantoor stelt diverse soorten contracten op, alsmede algemene voorwaarden. Daarnaast beoordelen en reviseren we desgewenst contracten die u wellicht reeds hanteert. Een frisse blik op uw lopende contracten kan nooit kwaad!

Wij kunnen u natuurlijk eveneens bijstaan als u een geschil hebt over een reeds bestaand contract. De wijze waarop wordt vooraf onderling afgesproken. Het kan zijn dat u er de voorkeur aan geeft dat wij u uitsluitend adviseren of juist dat wij het woord voor u voeren. Wij zorgen voor een passende begeleiding om te komen tot de oplossing van uw probleem.

Als u uit elkaar gaat, komt er van alles op u af. Terwijl er allerlei emoties spelen, dient er een heleboel bekeken en geregeld worden.

  • Welke zorg- en contactregeling wordt er afgesproken voor de kinderen?
  • Welke financiële gevolgen heeft de scheiding?
  • Wat moet er bijvoorbeeld worden betaald aan alimentatie?
  • Wat gebeurt er met de echtelijke woning?

Ons kantoor begeleidt u gedurende het hele traject. We zetten onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van echtscheidingen in om u op een persoonlijke en betrokken wijze te begeleiden gedurende dit traject. 

U kunt ervoor kiezen om gezamenlijk door ons kantoor te worden bijgestaan. Na een aantal besprekingen worden de benodigde stukken opgesteld en aan de rechtbank toegezonden. Een aantal weken later wordt de uitspraak ontvangen en na inschrijving in de registers van de burgerlijke stand, bent u wettig gescheiden.

Indien u niet samen door een advocaat wenst of kunt worden bijgestaan, verzorgt De Waal Advocaten ook eenzijdige begeleiding in het kader van een echtscheiding. U krijgt advies op maat en in de wirwar van regels en goedbedoelde adviezen, geven we aan wat wel en niet mogelijk én verstandig is.

Indien u wordt geconfronteerd met een wens tot scheiden van uw partner, komen er veel vragen op u af. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor voor een eerste beantwoording van de meest dringende vragen.