Tip 2: vaststellingsovereenkomst

Er zijn diversen mogelijkheden om een ontslag vast te leggen. Vaak gebeurt dit door middel van een vaststellingsovereenkomst. Deze dient echter wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. 

Met een vaststellingsovereenkomst is de werknemer, behoudens bijzondere omstandigheden verzekerd van een WW-uitkering. Er moeten dan een aantal dingen staan in een dergelijke overeenkomst:

  • Het beëindigen van het dienstverband is op initiatief van de werkgever;
  • De reden voor ontslag moet ‘neutraal’ zijn en niet aan de werknemer te wijten zijn;
  • Er mag geen ‘dringende reden’ in de zin van de wet voor het ontslag zijn. Dit wijst namelijk op ontslag op staande voet en dan krijgt de werknemer geen WW-uitkering. Ook als een werknemer die ziek is een dergelijke overeenkomst tekent, zet deze hiermee zijn uitkering op het spel;
  • Let op dat de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd. Een uitkering gaat pas in na afloop van de wettelijke opzegtermijn;
  • De werknemer moet zijn gewezen op een bedenktijd van 2 weken voor het alsnog ‘ongedaan maken’ van de vaststellingsovereenkomst;
  • Een werknemer die twee jaar of langer in dienst is (geweest), heeft tevens recht op een transitievergoeding.

Naast bovenstaande punten, vermeldt de vaststellingsovereenkomst vaak nog afspraken over bijvoorbeeld vakantiedagen, gebruik van bedrijfsmiddelen of (het schrappen van) een non-concurrentiebeding.  Wilt u advies over een dergelijke overeenkomst of over andere ontslagwegen, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor op 0164 71 34 71.