Tip 3: surséance van betaling vs. faillissement

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen surséance van betaling en faillissement?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen surséance van betaling en faillissement?

In geval van een faillissement kun je niet meer aan je betalingsverplichtingen voldoen. Er is ook geen zicht op verbetering (op korte termijn). Je kunt zelf een faillissement aanvragen, maar een schuldeiser kan dit eveneens doen. Er wordt vervolgens een curator door de rechtbank benoemd en beslag gelegd op het vermogen van de onderneming, zodat de ondernemer niet meer zelf over zijn geld kan beschikken. Dat doet vanaf dat moment de curator. Deze gaat onderzoeken hoe er geld kan worden gegenereerd om (zo veel mogelijk) schuldeisers te betalen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het verkopen van voorraden of onroerend goed. De curator neemt in principe zelf de beslissingen. De ondernemer heeft niets meer te zeggen.

Bij surséance van betaling kun je op dat moment ook niet aan je betalingsverplichtingen voldoen, alleen krijg je wat tijd om een mogelijke oplossing te vinden. Je vraagt dan zelf surséance (uitstel) van betaling aan. Als dit wordt toegewezen krijgt een ondernemer een bewindvoerder toegewezen.  Samen gaan zij kijken wat er kan worden gedaan om de schuldeisers te betalen en dus de onderneming voort te blijven zetten. Er ligt ook geen beslag op het vermogen. Als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn om de schuldeisers alsnog te gaan betalen, volgt vaak alsnog een faillissement.

Voor bijvoorbeeld de Belastingdienst, banken of het UWV gelden uitzonderlijke regels bij faillissement. Dit is meteen ook de reden waarom in de meeste gevallen surséance van betaling tot een faillissement leidt. Deze partijen hoeven zich namelijk niet altijd iets aan te trekken van de surséance van een bedrijf, waardoor de ondernemer vaak niet uit de financiële moeilijkheden komt. Het ontslagrecht bij een faillissement is soepeler dan tijdens de surséance. Een faillissement is daarom vaak de enige mogelijkheid om (een grote groep) werknemers op korte termijn te kunnen ontslaan zonder daarvoor een vergoeding te hoeven betalen.

Voor werknemers, maar ook bijvoorbeeld leveranciers brengt een surséance van betaling behoorlijk wat onzekerheid met zich. Wat zijn mijn rechten en plichten? Wat moet en wat mag? Medewerkers of andere betrokkenen die vragen hebben over hun situatie nu er surséance van betaling is aangevraagd of wat er gebeurt in geval van een faillissement, kunnen vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor via info@dewaaladvocaten.nl of 0164 71 34 71.