Tip 4: einde huurovereenkomst

De huurbescherming in Nederland gaat soms erg ver. Het is niet altijd duidelijk wanneer er werkelijk mogelijkheden zijn voor de verhuurder om de huurovereenkomst met de huurder te beëindigen. 

Huurachterstand

Iedere verhuurder wil een huurder die keurig zijn of haar (betalings)verplichtingen nakomt. Helaas is dit niet altijd het geval, hoe goed de huurovereenkomst ook is opgesteld. Over het algemeen wordt aangenomen dat een huurachterstand van drie maanden of meer voldoende grond oplevert om de huurovereenkomst via de kantonrechter te laten ontbinden en ontruiming van de woning te vragen. Natuurlijk kunnen er altijd bijzondere omstandigheden een rol spelen. Bovendien kan de grond voor ontbinding komen te vervallen indien de huurder ‘ineens’ de achterstand weet terug te brengen naar twee maanden (of minder). Echter, ook een huurder die regelmatig achterstanden in de betalingen van de huurpenningen laat ontstaan, kan in aanmerking komen voor ontbinding van de huurovereenkomst.

Hennep

Steeds vaker komt het voor dat er een hennepkwekerij wordt gesitueerd in een gehuurde woning. Ook dit is een goede grond voor ontbinding van de huurovereenkomst. Met name als in de overeenkomst zelf (of in de algemene bepalingen die hiervan deel uitmaken) letterlijk is opgenomen dat dit een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst is. Veel woningstichtingen hebben een dergelijke bepaling standaard in hun overeenkomsten opgenomen. Wat echter minder bekend is, is dat het enkel voorhanden hebben van hennep in de woning soms al aanleiding kan zijn om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan. Hierover is ook reeds jurisprudentie. Natuurlijk kunnen hier ook bijzondere omstandigheden een rol spelen aan de zijde van de huurder, waardoor ontbinding niet is gerechtvaardigd. Een goede afweging is daarom van belang.