Tip 5: algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden zijn voor een ondernemer van groot belang, vanwege het simpele feit dat ze u beschermen. Door duidelijke voorwaarden te stellen aan het verrichten van uw werkzaamheden voorkomt u de kans op conflicten. Bovendien zijn deze extra regels van toepassing als er zich tóch een conflict voordoet. Hiermee wordt uw positie vaak sterker en kunt zich beter verweren. Daarnaast is het zelfs mogelijk uw aansprakelijkheid met algemene voorwaarden deels te beperken en de toepassing van andere algemene voorwaarden uit te sluiten.

Op lange termijn besparen uw algemene voorwaarden u dus tijd en geld. De voorwaarden waaronder u als ondernemer zaken doet, zijn duidelijk overeengekomen. U hoeft hier ook niet steeds over te onderhandelen.

Neem voor meer informatie over algemene voorwaarden of wat wij kunnen betekenen rechtstreeks contact op met ons via info@dewaaladvocaten.nl of 0164 71 34 71.